Đương thời cố bí thư thành phố Đà Nẵng cho rằng: Người không khiêm tốn không làm lãnh đạo, Không thuyết phục không làm lãnh đạo, không quyết đoán đừng bao giờ làm lãnh đạo. Làm lãnh đạo ai mệt quá thi giơ tay xin nghỉ. Bí thư cấp Huyện, quận đến bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, chi hội phụ nữ phải nhận thức đúng tầm quan trọng  và vào cuộc quyệt liệt…. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu Video những phát biểu nổi tiếng của ông…

Sưu tầm

 

»Cùng chủ đề