Tình hình chiến sự tại miền đông Ukraina vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tại tỉnh Donetsk vãn còn hơn 100 gia đình người Việt Nam họ vẫn đang phải sinh sống, do nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng nói tóm lại họ không đủ điều kiện để đi sơ tán, nhằm  giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này, báo người Việt Ukraina đăng tải Video của phóng viên VTV4 Phan Vũ Nhật Linh để bạn đọc cùng chia sẻ.

Lê Hoàng: Theo Phan Vũ Nhật Linh

»Cùng chủ đề