Bà con người Việt tại Ukraina, nếu muốn tiếp tục tồn tại phải tìm một công việc gì phù hợp đủ ăn để ổn định cuộc sống. Mô hình kinh doanh truyền thống đến nay không còn hiệu quả, trong đó có một xu thế bán hàng trên mạng chiếm đến 70 phần trăm thị phần, hơn nữa hàng hoá không riêng ở Ukraina mà trên toàn thế giới cung đã vượt quá cầu. Đó là những bình luận có trong video mời quí vị và các bạn cùng theo dõi:

https://youtu.be/_llaat8FX9Y
»Cùng chủ đề