Trong lúc cả Việt Nam sục sôi chống dịch, chính phủ Việt Nam cho rằng chống dịch cũng như chống giặc, 45 năm qua Việt Nam đã đua cả dân tộc ta không ngừng phát triển, Việt Nam đã và đang sánh vai với các cường quốc năm Châu, ấy thế mà vẫn còn có những người Việt Nam vẫn không hiểu, hay chưa hiểu. Báo NV Ukraina xin giới thiệu một Video của một người nước ngoài họ nghĩ và nói về Việt Nam.


»Cùng chủ đề