Một vụ ăn cắp kho hàng của người Việt tại Odessa, đó là anh Nguyễn Chí Tâm tại khu vực Xu khôi Lê Man đã bị bọn trộm đục tường vào lấy đi toàn bộ hàng hoá trị giá trên dưới 100 nghìn đô, công an đang vào cuộc, nhưng manh mối ban đầy đã được hé lộ, hy vọng lần này sẽ bắt được bọn chúng.


»Cùng chủ đề