Trước những thành tựu sau 45 năm ngày thống nhất non sông đất nước, Ông Vũ Đức Trường đánh giá cao và tự hào cho những thành tựu của nhân dân và dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN và cũng băn khoăn về công tác chống tham nhũng tiếp theo khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nghỉ, là một kiều bào Việt Nam tại Ukraina, kiêm tổng biên tập báo NVUkraina đã làm video bày tỏ quan điểm của mình mong muốn tổng bí thư Nguyễn Phú Trong làm tổng bí thư thêm một khóa nữa. Chúng tôi xin giới thiệu Video này:


»Cùng chủ đề