Ngày nay mạng xh có vị trí vai trì lan toả cực kỳ lớn lao, trong thời gian tới trước sự phát triển chóng mặt trên các trang mạng xh, nếu không phát huy tinh thần của mỗi người tham gia không gian mạng thì sẽ khó kiểm soát mọi tình hình cũng như hướng dẫn xh, vậy mỗi người tham gia không gian mạng phải là một chiến sỹ an ninh mạng

https://youtu.be/RrzH0nYibOw