mô hình kinh tế truyền thống của bà con ta đang kinh doanh dàn đã đi vào ngõ cụt, nhiều bà con đi chợ không đủ ăn, không biệt mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhưng rõ ràng là rất khó khăn. Báo NV chúng tôi chuyển tải phóng sự tại đây đến bà con người

Việthttps://youtu.be/A0uqSgevYu8

https://youtu.be/A0uqSgevYu8
»Cùng chủ đề