Lũ lụt ở miền Trung đang được cả nước quan tâm, bão lũ đã làm thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu, có nhiều người mất tích và tử vong, đó là nội dung chính trong video:

https://www.youtube.com/watch?v=EifC9dcWqSM
»Cùng chủ đề