Chúng tôi xin giới thiệu, toàn văn Lời phát biểu của ông Vũ An Bình, thường trực ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại xuân quê hương Hà Nam Ninh Thành phố Odessa:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019