Nhận được tin bố đẻ ra ông Vũ Đức Trường là cụ Vũ Thế Đào tuổi cao sức yếu mất vào lúc 20h05 phút ngày mùng 9-9-2019, nhiều tổ chức hội đoàn và cá nhân đã quan tâm động ciên thăm hỏi, nay cụ đã mồ yên mả đẹo, gia đình có lập video để cảm ơn mọi người. Báo NV Ukraina xin giới thiệu


»Cùng chủ đề