Hội đồng hương Hải Phòng tại Kharcov được thành lập với mục đích giao lưu, đoàn kết, cùng nhau gắn kết, xây dựng cộng đồng và hướng về tổ quốc thân yêu. Buổi lễ được tổ chức hoành tràng, báo người Việt Ukraina đã có bài viết về sự kiện này. Nhưng để giúp bạn đọc hiểu hơn và nhìn rõ những hình ảnh của buổi lễ. Chúng tôi xin giới thiệu Video do Nguyễn Thành Lâm cung cấp, để bạn đọc cùng thưởng thức.

Nguyễn Thành Lâm, từ Kharcov

»Cùng chủ đề