Ngày mùng 3-9, ngày chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt dân tộc, vĩnh biệt non sông. Báo người Việt Ukraina xin giới thiệu Video đặc biệt về lễ quốc tang của người

Ban biên tập sưu tầm

»Cùng chủ đề
Thông báo tin buồn

15 Tháng Tám 2017