Kỷ luật hơn 7 vạn đảng viên, trong đó có cả ủy viên bộ chính trị, ủy viên Trung ương, nguyên uv TW, các tướng lĩnh cao cấp, là thể hiện quyết tâm của đảng, của hệ thống chính trị, muốn làm trong sạch nội bộ đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân…Nhưng liệu tham nhũng có bị đẩy lùi?

https://youtu.be/1ydTNCgVQrA
https://youtu.be/1ydTNCgVQrA
»Cùng chủ đề