Nhân ngày sinh nhật lần thư 130 của bác, ngày (19-5-1890-19-5-2020), để quán triệt và học tập đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Đức Trường một Người Việt Nam tại Ukraina có một Video chia sẻ và nói chuyện về đạo đức tấm gương của người. Báo NV Ukraina xin giới thiệu cùng quí vị và bạn đọc:


»Cùng chủ đề