Kiều bào ở Ukraina đóng góp ý kiến cho đại hội 13 của đảng CSVN. Từ khi có nghị quyết 36 của bộ chính trị coi kiều bào là một bộ phận không tách rời dân tộc Việt Nam, kiều bào đã thấy rõ trách nhiệm và gắn kế hơn và nhiều kiều bào đã về nước để chứng kiến sự thay da đổi thịt của đất nước, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, chuẩn bị cho đại hội 13 của đảng tôi cũng muốn góp tiếng nói của mình nói lên những cảm nghĩ nhận thức về đảng và có 2 ý kiến đóng góp cho văn kiện của đảng. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiên của ông Vũ Đức Trường, một kiều bào ở Ukraina kiêm tổng biên tập báo NV Ukraina. Mời các bạn theo dõi:

https://www.youtube.com/watch?v=3xxnGGgMYeE&t=98s
»Cùng chủ đề