Trong tuần qua liên tục các quán Việt Nam tại Odessa được khai trương, đầu tiên là quán của anh chị An Phương của hội Hà Nam Ninh, sau đến khai trương quán của anh Chị Vân Tuấn của hội ĐH Vĩnh Phú, hôm nay anh chị Phúc Linh thuộc hội ĐH miền Trung khai trương tại chợ cây số 7 Odessa. Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự Video về việc khai trương nhà hàng của anh chị Phúc Linh:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề