Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, về cải cách hiến pháp ở Nga đã kết thúc vào ngày 1-7, có mở đường cho tổng thống Pu Tin tiếp tục có quyền tranh cử vào năm 2024 hay không? Kết quả cụ thể mời quí vị và các bạn xem trong video.

https://www.youtube.com/watch?v=zJ1Iv-ywGYs&t=2s
»Cùng chủ đề