Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Coronavirruss, bà con làng sen đã tự cách ly tự diệt khuẩn bám trụ, chúng tôi xin tổng hợp tình hình thế giới và giới thiệu những hoạt động tại Làng Sen


»Cùng chủ đề