Hội nghị 12 của Trung ương đảng đã thành công tốt đẹp, trong hội nghị đã bàn nhiều nội dung chuẩn bị cho đại hội 13, trong đó có bàn rất kỹ về công tác nhân sự, Trung ương đã thống nhất 6 điểm, trong đó có nội dung cần tìm cán bộ người lão luyện để chèo lái đất nước. Phó ban tuyên giáo Trung ương ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xem như trường hợp đặc biệt đó là niềm hạnh phúc cho đảng cho dân tộc Việt Nam ta:

https://www.youtube.com/watch?v=UpFSzNruhJY&t=10s
»Cùng chủ đề