Chúng tôi xin giới thiệu Video, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Odessa liên hoan tiễn khách sau lễ hội đến Trần, một buổi liên hoan tiễn đưa đáng nhớ, tiễn đoàn càn bộ sứ quán và đoàn Nam Định, Hà Nam tại Kharov:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề
Tiếng vọng quê hương

03 Tháng Hai 2019