Nhằm học tập và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, hướng về tổ quốc thân yêu. Ngày 20-10 hội đồng tu tại Kharcov đã long trọng tỏi chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Báo NV Ukraina xin giới thiệu phóng sự:

Video: Vũ Quyên
»Cùng chủ đề