Chúng tôi xin giới thiệu Video  tổng hợp về Hội đồng hương Hà Nam Ninh thành phố Odessa tham quan thủ đô Kiev -Ukraina

Quay Video Tiến Thành, dựng phim Lê Thái Kỳ

»Cùng chủ đề