Dịch bệnh covid19 làm cho kiều bào ta trên toàn thế giới gặp muôn vàn khó khăn, nhưng cuộc chạy đua thời gian để sản xuất vắc xin đang tràn đầy hy vọng

https://youtu.be/dvXWSuKldrE
»Cùng chủ đề