Nhân dịp đón xuân năm 2019, độc giả của báo có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, báo người Việt Ukraina đã sưu tầm về buổi tọa đảm của chủ tịch tập đoàn VinGup với chủ tịch tập đoàn Viettel, tuy đã diễn ra từ năm 2016, nhưng nhưng thông điệp này vẫn còn nguyên giá trị, xin giới thiệu cùng bạn đọc::

Ban biên tập sưu tầm

»Cùng chủ đề