Chúng tôi xin giới thiệu một tác phầm mới bài hát Hoàng sa,Trương sa ơi? của một Việt kiều ở Đức nhà báo Huy Thắng

Huy Thắng