Chúng tôi xin giới thiệu (Video) Giao lưu với các cựu đội trưởng, phiên dịch của nhà máy Giày Da Odessa:

Phóng Viện báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề