Giải quyệt vụ lừa đảo nhau tại chợ cây số 7 Odessa của người Việt Nam, cuối cùng thì mọi người đồng ý giải quyết nội bộ, mọi việc đã đến lúc đạt tình thấy lý, Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

 

»Cùng chủ đề