Giải quần vợt Nga-Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, là do những anh em từ Nga-Ukraina về thành lập, kết hợp với các tổ chức tập thể và cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, do anh Nguyễn Hồng Quảng Vệt kiều thành đạt từ Ukraina về làm chủ chủ tịch CLB, 5 liên tiếp CLB tổ chức đã thu hút đông đảo các cầu thủ trong và ngoài nước và còn làm nhiều việc có ý nghĩa trong những hoạt động này. Chúng tôi xin chuyển tải Video đã phát sóng trên đài truyền hình HTV tới bạn đọc:

 

Tin từ ban tổ chức

»Cùng chủ đề