Mưa bão lũ lụt hoành hành miền Trung trong suốt tuần qua, Quảng Bình trong ngày 19 và 20 mưa lũ rất to, mưa bão kèm theo núi sạt lở. Đồn biên phòng Cha lo bị vùi lấp hoàn toàn

https://youtu.be/yjn09yMdVPM
»Cùng chủ đề