Báo Người Việt Ukraina, tổng hợp Video về đội ngũ của tổng thống mới đắc cử ZeLensky đề nghị giải tán quốc hội trước thời hạn, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề