Đôi bạn trẻ ở Thanh Hoá cõng nhau đi học suốt 10 năm, phải chia tay nhau vì thi vào đại học Y Hà Nội thiếu 0,25 điểm. Đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của gia đình và bạn bè thân hữu…


»Cùng chủ đề