Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra trong bầu cử Mỹ, trong khi ông Joebinden tuyên bố thắng cử, ông DonalTrump không công nhận và ngày mai bắt đầu kiện lên toà án pháp viện, cử tri của hai đảng thì xô sát đánh nhau???


»Cùng chủ đề