Báo Người Việt Ukraina xin trân trọng chuyển tiếp và giới thiệu bài diễn văn quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại Hà Nội


»Cùng chủ đề