Công cuộc tham nhũng đang được đanhe và bộ chính trị đứng đầu là Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng rất quyết liệt, nhưng hình như vẫn chưa đủ tính răn đe. do vậy cần một bọ luật có tử hình về tội tham nhũng:

https://youtu.be/MdbVx5II_OA
»Cùng chủ đề