Với tình hình thực trạng của tham nhũng ngày nay, đảng cũng đã rất quyết tâm chống tham nhũng, nhưng đến lúc không thể hô hào phòng chống tham nhũng được nữa, mà cần phải diệt tham nhũng để lấy lại lòng tin của nhân dân và giữ chế độ


»Cùng chủ đề