Đề nghị bộ ngoại giao, chính phủ, nhà nước CHXHCNVN, chưa nên chúc mừng bất cứ ứng cử viên tổng thống nào trong bầu cử Mỹ, bới còn quá sớm, đang còn có nhiều tranh cãi và khiếu kiện pháp lý do gian lận bầu cử? Trong video cũng cung cấp thêm những chứng cứ nói lên điều đó.
Xem thêm https://youtu.be/BQAqpNb7ew0


»Cùng chủ đề