Ngày mùng 7-3, tại Kharocv anh chị em đã từng Làm việc ở thành phố Belgorot đã tổ chức buổi gặp mặt nhân ngày mùng 8-3. video do Bạn Nguyễn Thu Phương từ Kharcov gửi về. Xin giới thiệu cùng bạn đọc:

https://youtu.be/9gXfGls9Imw
»Cùng chủ đề