Tốp nữ múa: Dance ”No Face, No Name, No Number”. Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh nhật Bác tại Odessa.

Video Lê Thái Kỳ

»Cùng chủ đề