Ngày mùng 9-8-2019, tại chùa Trúc Lâm Kharcov-Ukraina, Chùa Trúc Lâm Kharcov đã long trong tổ chức lẽ vu lan báo hiếu, tới dự có đông đủ các phất tử là người Việt trong toàn Ukraina như Odesa, Kharcov, Kiev, đại diện đại sứ quan có bà Kiều Hà Lan tham tan. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự của buổi lễ:

https://www.youtube.com/watch?v=R1RWsGAQQLw
Video của Vũ Quyên thực hiện, chúng tôi có sử dụng thêm vieo của Phạm Thị Đoan cung cấp
»Cùng chủ đề