Đã tìm thấy thi thể đoàn công tác đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại thuỷ điện Rào Trăng 3, trong đó có nhiều sỹ quan cấp tá và thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 4 và chủ tịch huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế…


Xem thêm https://youtu.be/2eKvdQpE3AY

https://youtu.be/2eKvdQpE3AY
»Cùng chủ đề