Cộng đồng người Việt tại Odesa hình thành và phát triển chính là từ 30 năm nay, công ty của Ồng Vũ Đức Trường là công ty đầu tiên của Người Việt tại Odessa vào 1991, công ty hồi đó tên là “Topphado”, sau  đó có công ty của anh Lê Trung Kiên và công ty của anh Hoàng Văn Khước mở sau công ty “Topphado”. Sau 30 năm hôm nay ông Vũ Đức Trường đã gặp lại người giám đốc công ty “Topphado” tên là Vo Va Kờ Ráp Chúc. Chúng tôi xin giới thiệu trích đoạn cuộc hội ngộ này tới bạn đọc:

 

Báo Người Việt Ukraina thực hiện

»Cùng chủ đề