Cộng đồng Người Việt Nam ở Đông Âu đều có một  điểm chung, đó là nhập cư để hội nhập, Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự của VTV4 về Cộng đồng Người Việt tại Đức để bạn đọc tham khảo

Phóng sự từ VTV4

»Cùng chủ đề