Bão số 9 đã vào đến miền Trung, tâm bão sẽ từ Đà Nẵng đến Phú yên, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử của bão lụt Việt Nam, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, đồng lòng của toàn dân, chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng dù bão có mạnh đến đâu.

Xem thêm https://youtu.be/ks2JK4GsWm0

https://youtu.be/ks2JK4GsWm0
»Cùng chủ đề