[Video] Chuyển ngữ từ kênh truyền hình địa phương về vụ công an Kiev về cướp hàng tại chợ cây số 7 Odessa

Mấy ngày hôm nay tại chợ cây số 7 Odessa đang hoảng loạn bởi một lực lượng chức năng về cậy quyền lực … Đọc tiếp [Video] Chuyển ngữ từ kênh truyền hình địa phương về vụ công an Kiev về cướp hàng tại chợ cây số 7 Odessa