Mấy ngày hôm nay tại chợ cây số 7 Odessa đang hoảng loạn bởi một lực lượng chức năng về cậy quyền lực định ăn cướp hàng hóa của các tiểu thương ở đây.

Báo Người Việt Ukraina xin dịch thuật và chuyển ngữ thành tiếng Việt để bạn đọc tiện theo dõi:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề