Báo Người Việt Ukraina, chuyển ngữ từ kênh 7 truyền hình Odessa về diễn biến của trường Y Odessa đến ngày hôm nay, một trường y có hai hiệu trưởng, hai con dấu:

Theo kênh 7 truyền hình Odessa

»Cùng chủ đề