Trước tình hình làm ăn khó khăn của bà con, nhiều gia đình đang chăn chở tìm những hướng kinh doanh mới, thi ba thanh niên thế hệ thứ 2 tại Odessa đó là Quang Linh, Quang Minh và An Thuyên, đã cùng nhau mở một của hàng tại thành phố Odessa, phố Греческая 34. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Phóng viên báo NV Ukraina

»Cùng chủ đề