Chữa khỏi bệnh nhân Covid19 là phi công người Anh. Việt Nam ta chiến thắng đại dịch lần này là niềm từ hào của cả dân tộc, được cộng đồng quốc tế ngỡ ngàng và thán phục, khen ngợi hết lời, mặt khác còn là cái tát cho những kẻ luôn xuyên tạc chống phá nhà nước và dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là nội dung chính có trong video xin giới thiệu cùng quí vị và các bạn. (Xin lỗi tôi nói nhầm số người tử vong ở Mỹ có 138 nghìn tôi nói thành 370 nghìn).

https://www.youtube.com/watch?v=Tj6hAoFvfW0
»Cùng chủ đề