Bác Hồ của chúng ta đã mất gần 50 năm, nhưng tư tưởng đạo đức của người vẫn còn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. báo Người Việt Ukraina sưu tầm và giới thiệu video tư liệu quan trọng về bác Hồ của chúng ta trả lời phỏng vấn của báo chí quốc tế:

https://youtu.be/4LfmhBVnIXQ
»Cùng chủ đề
Đôi điều gửi bạn bè chơi Facebook

29 Tháng Mười Một 2019